Sr. No. Name of the Centre/Committee Member
1 Students Development Cell Dr. M.D.Lawrence
Asst Prof.  Archana Mhaske
Asst Prof. Shilpa Khade
Vikas Bhambare
Dhanashree Ghare Mr. Smith Shah Ms. Rabiya Salmani,

Mr. Datta Jadhav , 

Ms. Siddhi Jakhotiya
Mr. Ranvir Singh 

Gurudatta,

 Surjeet Kumar 

2 Staff Welfare Committee  Dr.M.D.Lawrence 

ArchanaMhaske

ShilpaKhade

Jayprakash Kumar 

3 Reservation cell    Dr. M.D.Lawrence 

Archana Mhaske 

Liaison Officer

Tejashree Taware

Jayprakash Kumar 

4  Research  and seminar conference committee cell  Dr. M.D.Lawrence  

Asst. Prof Gauri Jadhav, 

Asst. Prof. Shilpa Khade,

,Mr.Faizan Shaikh,

Mr. Raja,

Dr. Anwar Shaikh,

5   Placement committee  Asst. prof. Gauri Jadhav 

Asst. Prof. Archana Mhaske

Asst. Prof. Armaan Shaikh   

Faizan Shaikh 

Maniyar Fabiha 

Chabru Zufa 

6 Library Advisory committee   Dr.M.D.Lawrence

 Asst.Prof.Archana Mhaske, ,

Asst.Prof.Shilpa Khade 

AsstProf.Heena Shaikh, 

Fabiha Maniyar, 

Zufa Chalru, 

Faizan Shaikh

Abuzar sheikh 

Bhagwan Gerade, 

7 Women Grievance cell Dr. K. Nirmala , 

Mr. Praveen S. 

Mr. Vikas Patil 

Ms. Shabana Makandar 

Mrs. Swati Vidyadhar Vedak, ,

Mr. Sachin Bhosale 

8 Infrastructure & ICT committee (a. Y. 2021-22) Debraj Banerjee 

Dr. Sharad Patil, 

Asst. Prof.LeenaRatnaparakhi ,

Asst. Prof. Rashmi Nair 

Mr. Sandip Gaikwad 

9 Governing Body Chetan rathod , 

Shailesh Mehta, 

Treasurer

10    Examination committee  Asst. Prof. Archana Mhaske,

 Jayprakash Kumar, 

Asst.Prof. Armaan Shaikh, 

Asst. Prof Gauri Jadhav, 

Asst.Prof.TejashreeTaware

11 Cultural & sports committee Asst.Prof.Heena Shaikh 

Sapna Babhale,

Jayprakash Kumars, 

allwyn  harry , 

maloo soumya kamodjoseph,

12 CSR and extension activities committee Dr.M.D.Lawrence

Asst. Prof. Armaan Shaikh

Asst. Prof. Gauri Jadhav

Shaikh Abuzar

Faizan Shaikh

Sonje rutuja

13 College Development Committee Chetan Rathod

 Shailesh Mehta

 Archana Mhaske

 Shilpa Khade

Armaan Shaikh

Jayprakash Kumar

Dr. Shaila Bootwala 

Dr. Nishikant Borge

Dr. Roshan Kazi

 Shirish Phaltankar

Sachin Parmar

Dr. Anwar Shaikh 

Dr. Ravi Pillay

 Gauri Jadhav

Rutuja Sonje 

Sayali Shinde

Dr. M.D.Lawrence

14 Anti-Ragging Committee Dr. M.D.Lawrence

Sr. PI Sangeeta Yadav

1.Dr. Mitali More ( Skilletz Solution )

2. Dr. Yogini Kulkarni (CASPER NGO)

1) Armaan Shaikh

2)  Heena Shaikh

3)  Surjeet Kumar

4) Gauri Jadhav (IQAC Coordinator)

Abhilasha Kirad

Faizan Shaikh

Pratiksha Kirad

Sapna Babhale

15 Alumni Association  Shejwal  Sham Natwade 

Mr.Siddarth Laxman  Kattimani

Mr.Akash  Manoj Pardeshi

Mr.Adbikesh  Kamata S

16 Student Council as per NAAC 22-23 Rutuja sonje 

Govind gupta 

Chintapalli vamsimangesh srinivas

Sayali shinde

Datta vyankat  jadhav

Sathe ayesha rajendra

Bharat tirupataiah pade

1.fakir usman vajir

2.shah meet manoj

3. Madane rohan ravindra

Addamalam sakshi shriniwas

Ram priyanka mewalal

1.attar sharik nijamuddin

2.adhikari saail adesh

3. Shaikh mohammed faizan zameer

1. Maloo soumya kamod

2. Singh prachi dharmveer

Allwyn  harry joseph

1.furniturewala suleman

2.bhondave shravani balasaheb

3..awais ahmed nadeam siddiqui

4.chabru zufa gaffar

5. Sakshi sonawane

6. Eknath sanjeev bidlan 

7. Shaikh adil bilal(bba(ca))

8. .adhav nikita kaviraj

9. Manasi bansode

10. Rahi supekar

17 Reservation Cell/ (SC/St/OBC Cell) Dr. M.D.Lawrence

Archana Mhaske

Jayprakash Kumar

Sapna Babhale

Tejashree Taware

18 Industry academia board (IAB) Mr.Suresh Umap

Mr. Vijay Kakade

Mr.Ramu J.Sadavrte

Mr.Abhijeet More

Ms.Pratibha More

Mrs.Roshna Jaid

Dr.Sagar Bhosale

Dr. Arun Ingale

Dr. Shriram Nerlekar

Dr. Anita Khatke

Dr. Anand Deshmukh

Dr. Daniel Penkar

Dr. Nilesh Berad

Dr. Kuldeep Charak

Ms. Nisha Thakur


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/fc464cpune/public_html/wp-content/plugins/Ultimate_VC_Addons/classes/ultimate_helper.php on line 201