DETAILS  STUDENT NAME
PRESIDENT RUTUJA SONJE 
VICE PRESIDENT GOVIND GUPTA 
VICE PRESIDENT CHINTAPALLI VAMSIMANGESH SRINIVAS
SECRETARY SAYALI SHINDE
JOINT SECRETARY DATTA VYANKAT  JADHAV
TREASURER SATHE AYESHA RAJENDRA
MEMBERS BHARAT TIRUPATAIAH PADE
ACADEMIC TOPPERS 1.FAKIR USMAN VAJIR

2.SHAH MEET MANOJ

3. MADANE ROHAN RAVINDRA

SC REPRESENTATIVES ADDAMALAM SAKSHI SHRINIWAS

RAM PRIYANKA MEWALAL

NSS REPRESENTATIVES 1.ATTAR SHARIK NIJAMUDDIN

2.ADHIKARI SAAIL ADESH

3. SHAIKH MOHAMMED FAIZAN ZAMEER

EXTRA CURRICULUM ACTIVITIES IN CHARGE 1. MALOO SOUMYA KAMOD

2. SINGH PRACHI DHARMVEER

SPORTS IN CHARGE ALLWYN  HARRY JOSEPH
MEMBERS  1.FURNITUREWALA SULEMAN

2.BHONDAVE SHRAVANI BALASAHEB

3..AWAIS AHMED NADEAM SIDDIQUI

4.CHABRU ZUFA GAFFAR

5. SAKSHI SONAWANE

6. EKNATH SANJEEV BIDLAN 

7. SHAIKH ADIL BILAL(BBA(CA))

8. .ADHAV NIKITA KAVIRAJ

9. MANASI BANSODE

10. RAHI SUPEKAR